Prekių grąžinimas

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR GARANTIJA

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su cookis4pets.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu cookis4pets@gmail.com) nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, grąžinimo priežąstį, užsakymo ar pardavimo sąskaitos numerį) ne vėliau kaip per 14 dienų nuo daikto pristatymo/atsiėmimo dienos.

1. Sutarties nutraukimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tuo atveju, jeigu

1.1 Ne maisto prekė nebuvo sugadinta arba pradaryta, prekė nebuvo naudojama ir neturi išorinių pažeidimų.

1.2 Maisto prekės galiojimas laikas yra pasibaigęs, arba pastebimi akivaizdūs Jusliniai prekės kokybės pakitimai

1.3 Maisto pakuotė transportavimo metu yra pažeista;

2. Jei netenkina įsigytos prekės kokybė pirkėjas gali reikalauti:

2.1 Pakeisti tinkamos kokybės preke;

2.2 Atitinkamai sumažinti kainą;

2.3 Pašalinti prekės trūkumus (maisto prekėms negalioja);

2.4 Grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

  • Prekę reikia gražinti sutartu adresu.
  • Grąžinant kokybišką prekę, už jos grąžinimą ir grąžinimo išlaidas atsakingas pats pirkėjas.
  • Pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į asmeninę pirkėjo sąskaitą per dešimt darbo dienų. Už prekės pristatymą sumokėti pinigai Pirkėjui nebus grąžinami. Prekių grąžinimo atveju visus banko mokesčius, susijusius su pinigų grąžinimu į Pirkėjo sąskaitą, sumoka Pirkėjas.
  • Pasirašydami prekės priėmimo-perdavimo dokumentą, Jūs patvirtinate, jog prekė yra tinkama, nėra transportavimo ar kitokių mechaninių pažeidimų. Todėl kiekvieną kartą gavę prekes, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ar nesimato kitokių mechaninių ar Jums įtartinų pažeidimų. Esant prekės išoriniams pažeidimams, Jūs turite teisę nepriimti iš kurjerio pristatytos siuntinio.
  • Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217  ir šį įsakymą papildančiais teisės aktais ir jų pakeitimais

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420479