Pereiti prie informacijos apie gaminį
1 2

BIO KILL 2,5 MG/ML ODOS PURŠKALAS, EMULSIJA 100ML

Įprasta kaina €12,00 EUR
Įprasta kaina Išpardavimo kaina €12,00 EUR
Išpardavimas Išparduota

Pristatysime per 1-3 darbo dienas

Daugiau nei 100+ patenkintų klientų

1 ml yra veikliosios medžiagos: permetrino 2,5 mg.

Naudojimo būdas:
Gyvūnų ektoparazitams naikinti vaistą reikia purkšti tiesiai ant kailio ar plunksnų kol sudrėks. Jei gyvūno plaukai ilgi, purškimo metu rekomenduotina šukuoti.
Dozavimas: 10 mg permetrino (4 ml vaisto) 1 kg kūno svorio, t.y., 100 ml buteliuko purkštuko 20 paspaudimų arba 500 ml buteliuko purkštuko 4 paspaudimai 1 kg kūno svorio.
Naudojant patalpose, narvus, guolius, gardus ar tvartus reikia purkšti kol taps drėgni, t.y., apie 25 ml/m2 (100 ml buteliuko purkštuko 125 paspaudimai arba 500 ml buteliuko purkštuko 25 paspaudimai). Prireikus galima purkšti pakartotinai po 1–2 sav.
Prieš naudojimą suplakti!

Kontraindikacijos
Negalima naudoti katėms. Vengti bet kokio kačių kontakto su šunimis, kurie buvo gydyti BIO KILL 2,5 mg/ml purškalu.

 

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIO KILL 2,5 mg/ml odos purškalas, emulsija

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml yra:

veikliosios medžiagos:

permetrino 2,5 mg;

pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholio 10 mg. Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Odos purškalas. Balkšva emulsija.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1. Paskirties gyvūnų rūšys
Šunys, jūrų kiaulytės, žiurkėnai, triušiai, egzotiniai paukščiai, arkliai, avys, naminiai paukščiai.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Šunų, jūrų kiaulyčių, žiurkėnų, triušių, egzotinių paukščių, arklių, avių ir naminių paukščių ektoparazitams (blusoms, utėlėms, erkėms) bei vabzdžiams (skruzdėlėms, musėms, vorams) naikinti. Galima naudoti guoliams ir lizdams dezinsekuoti.

4.3. Kontraindikacijos
Negalima naudoti katėms. Vengti bet kokio kačių kontakto su šunimis, kurie buvo gydyti BIO KILL 2,5 mg/ml purškalu.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Nėra.


Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vaistas gali dirginti odą ir gleivinę. Todėl reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant odos, akių ir gleivinės. Vaistui patekus ant odos ar gleivinės, nedelsiant reikia plauti dideliu kiekiu vandens ir nusivilkti užterštus drabužius, kurie tiesiogiai liečiasi su oda. Vaistui patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimo simptomai (bėrimas), alerginė reakcija ar sisteminės reakcijos, reikia kreiptis į gydytoją.
Vaistas gali dirginti kvėpavimo takus, todėl jį naudoti galima tik gerai vėdinamose patalpose. Atsitiktinai įkvėpus, būtina išeiti į gryną orą. Pasunkėjus kvėpavimui ar pasireiškus sisteminiam poveikiui (galvos svaigimui, galvos skausmui, nuovargiui, smarkiam širdies plakimui ir t. t.), reikia kreiptis į gydytoją.
Po vaisto naudojimo rekomenduotina iki 12–24 val. vengti kontakto su gydytais gyvūnais, negalima su jais miegoti. Net ir praėjus šiam laikui, po kontakto su gydytais gyvūnais būtina visada kruopščiai nusiplauti rankas. Būtina saugoti vaikus nuo kontakto su gydytais gyvūnais iki 24 val.
Naudojant vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės (respiratorius, apsauginiai rūbai, akiniai, neopreninės pirštinės). Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas permetrinui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.
Vaistas neturėtų tiesiogiai liestis su maistu, geriamuoju vandeniu, vaikų žaislais.
Negalima purkšti į akvariumus ar vandens telkinius, nes preparatas toksiškas žuvims, ropliams ir bitėms.
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimui – žr. p. 6.6.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)
Nežinoma.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu
Galima naudoti vaikingumo ar laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudojimo būdas:
Gyvūnų ektoparazitams naikinti vaistą reikia purkšti tiesiai ant kailio ar plunksnų kol sudrėks. Jei gyvūno plaukai ilgi, purškimo metu rekomenduotina šukuoti.

Dozavimas: 10 mg permetrino (4 ml vaisto) 1 kg kūno svorio, t.y., 100 ml buteliuko purkštuko 20 paspaudimų arba 500 ml buteliuko purkštuko 4 paspaudimai 1 kg kūno svorio.

Naudojant patalpose, narvus, guolius, gardus ar tvartus reikia purkšti kol taps drėgni, t.y., apie 25 ml/m2 (100 ml buteliuko purkštuko 125 paspaudimai arba 500 ml buteliuko purkštuko 25 paspaudimai). Prireikus galima purkšti pakartotinai po 1–2 sav.

Prieš naudojimą suplakti!

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina
Nežinoma.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.
Neregistruota naudoti produkcijos gyvūnams.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: insekticidinės medžiagos, piretrinai ir piretroidai. ATCvet kodas: QP53AC04.

Vaisto sudėtyje yra sintetinio piretroido – permetrino, kuris naudojamas ant odos ir vietiškai veikia antiparazitiškai. Permetrinas veikia parazitų nervų skaidulų jonų kanalus, sutrikdo Na+ ir K+ jonų transportavimą per neuronų membraną, todėl sukelia depoliarizaciją, didina išsiskiriančių neuromediatorių kiekį ir sukelia ektoparazitų neuroraumeninę blokadą. Naikina suaugusius ektoparazitus.

Permetrinas nėra toksiškas žinduoliams (išskyrus kates) ir paukščiams, bet toksiškas žuvims, bitėms ir ropliams.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas
Natrio citratas dihidratas, benzilo alkoholis, skystasis parafinas, polisorbatas 20, polisorbatas 85, kalcio alkilbenzeno sulfonatas 2-etilheksanolyje, išgrynintas vanduo.

6.2. Nesuderinamumai
Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai
Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys
Balti plastikiniai buteliukai (PET) su mechaniniais plastikiniais purkštukais po 100 ir 500 ml. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos
Vaistas yra toksiškas bitėms, ropliams ir žuvims. Saugoti vandens telkinius nuo užteršimo ir iki 12 val. po gydymo neleisti vaistu gydytų gyvūnų maudytis vandens telkiniuose su žuvimis.
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bioveta a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/00/1101/001-002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2000-04-03 Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2010-11-07

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2013 m. rugsėjo mėn.

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS*

* informacinis lapelis atskirai nepridedamas, todėl visa informacija pateikiama ant etiketės

NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

 NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

 RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/00/1101/001

LT/2/00/1101/002

 GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}