Pereiti prie informacijos apie gaminį
1 1

DEHINEL 230 MG/20 MG TABLETĖ KATĖMS N1

Įprasta kaina €2,50 EUR
Įprasta kaina Išpardavimo kaina €2,50 EUR
Išpardavimas Išparduota

Pristatysime per 1-3 darbo dienas

Daugiau nei 100+ patenkintų klientų

Katėms gydyti, esant mišrioms virškinimo trakto nematodų ir cestodų infekcijoms, sukeltoms: -suaugusių askaridžių: Toxocara cati (sin. mystax), -suaugusių nematodų: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, -cestodų: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Dehinel, 230 mg/20 mg, plėvele dengtos tabletės katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra:

veikliųjų medžiagų:

pirantelio embonato 230 mg (atitinka 80 mg pirantelio), prazikvantelio 20 mg;

pagalbinių medžiagų:

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Plėvele dengta tabletė.
Balta arba beveik balta, abipus išgaubta, ovali plėvele dengta tabletė, kurios vienoje pusėje yra vagelė. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)
Katės.
4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Katėms gydyti, esant mišrioms virškinimo trakto apvaliųjų kirmėlių, nematodų ir kaspinuočių infekcijoms, sukeltoms:
askaridžių(apvaliųjųkirmėlių):Toxocaracati(suaugusių),
nematodų:
Ancylostomatubaeforme(suaugusių),Ancylostomabraziliense(suaugusių),
cestodų(kaspinuočių)
:Echinococcusmultilocularis,Dipylidiumcaninum,Hydatigera(Taenia)taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Žr. 4.7 ir 4.8 p.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Kačių organizme cestodų atsiranda ne anksčiau kaip trečią gyvenimo savaitę.
Blusos yra vienos labiausiai paplitusios kaspinuočių rūšies
Dipylidium caninum tarpiniai šeimininkai. Užsikrėtimas kaspinuočiais kartojasi, jei neišnaikinami tarpiniai šeimininkai, pvz., blusos, pelės ir kt. Toliau paminėto naudojimo reikia vengti, nes didėja atsparumo atsiradimo rizika ir gydymas gali būti neveiksmingas:

  •  per dažnas ar kartotinis ilgalaikis tos pačios klasės antihelmintinių medžiagų naudojimas,

  •  per mažos dozės naudojimas netinkamai įvertinus kūno svorį arba netinkamas naudojimas.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Netaikytinos.
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį.
Laikantis geros higienos reikalavimų, asmenys, tabletes katei sudavę į burną arba sušėrę su ėdesiu, po to turi nusiplauti rankas.

Kai nepanaudota tabletės dalis laikoma iki kito naudojimo, ją būtina įdėti į atidarytą lizduotę ir saugoti nuo vaikų.

Kitos atsargumo priemonės

Echinokokozė yra pavojinga žmonėms. Kadangi echinokokozė yra liga, apie kurią reikia pranešti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE), iš atitinkamos kompetentingos institucijos reikia gauti tikslius nurodymus dėl gydymo, tolesnio stebėjimo ir asmeninių apsaugos priemonių.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Retais atvejais gali atsirasti lengvų ir laikinų virškinimo trakto sutrikimų, tokių kaip sustiprėjęs seilėtekis ir (arba) vėmimas, ir lengvų bei laikinų nervų sistemos sutrikimų, tokių kaip ataksija.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:
- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), - dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų)
,
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo metu nenustatytas. Negalima naudoti vaikingoms patelėms, tačiau galima gydyti kates laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti kartu su piperazino junginiais, kadangi specifinis piperazino poveikis (parazitų nervų ir raumenų sistemos paralyžius) gali slopinti pirantelio poveikį (spazminį parazitų paralyžių).

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Skirtas naudoti vieną kartą. Sušerti

Siekiant užtikrinti, kad būtų parinkta tinkama dozė, kūno svorį reikia nustatyti kuo tiksliau.

Dozavimas

5 mg prazikvantelio ir 20 mg pirantelio (atitinka 57,5 mg pirantelio embonato) vienam kg kūno svorio. Tai atitinka 1 tabletę 4 kg kūno svorio.

Negalima naudoti mažiau kaip 1 kg sveriantiems kačiukams, kadangi jiems gali būti neįmanoma tinkamai dozuoti.

Naudojimo būdas

Vaistą reikia sušerti.
Tabletes galima sušerti katei tiesiogiai, bet jei reikia, galima sumaišyti su nedideliu kiekiu ėdesio.

Pastaba

Užsikrėtus askaridėmis, ypač kačiukams, ne visada galima tikėtis visiško pasveikimo ir pavojus užsikrėsti žmogui gali išlikti. Dėl to būtina tinkamu veterinariniu vaistu nuo nematodų gydyti pakartotinai kas 14 d. iki 2–3 savaičių po atjunkymo.
Jei ligos požymiai išlieka arba atsiranda, kreipkitės į veterinarijos gydytoją.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Penkis kartus didesnė nei rekomenduotina vaisto dozė katėms nesukėlė jokių perdozavimo požymių. Pirmasis galimas intoksikacijos požymis būna vėmimas.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: antihelmintinės medžiagos, kvinolino dariniai ir susijusios medžiagos, prazikvantelis, deriniai.
ATCvet kodas: QP52AA51.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Tai yra nematodus ir cestodus naikinantis antihelmintinis vaistas, kurio sudėtyje yra pirazino- izokvinolino darinys prazikvantelis ir tetrahidropirimidinų darinys pirantelis (embonato druska).

Fiksuotos dozės veikliųjų medžiagų derinyje prazikvantelis veikia dažniausiai pasitaikančius kačių organizmo cestodus, ypač Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Joyeuxiella pasqualei, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp. ir Echinococcus multilocularis. Prazikvantelis veikia visų kačių žarnyne esančių stadijų cestodus.

Pirantelis yra nematodams specifinė medžiaga, gerai veikianti kačių organizme parazituojančius nematodus, ypač Toxocara cati ir Ancylostoma tubaeformae bei Ancylostoma braziliense. Pirantelis sukelia į nikotino panašų cholinerginį poveikį, todėl dėl depoliarizuojančios nervų ir raumenų blokados pasireiškia spazminis nematodų paralyžius.

Prazikvantelis labai greitai absorbuojamas per parazito paviršių ir tolygiai pasiskirsto parazito organizme. In vitro ir in vivo tyrimais nustatyta, kad išorinis parazito apvalkalas labai greitai stipriai pažeidžiamas, todėl pasireiškia parazito kontrakcija ir paralyžius. Tokią greitą poveikio pradžią labiausiai lemia prazikvantelio sukeltas parazito membranos laidumo Ca++ pokytis, sukeliantis parazito metabolizmo reguliavimo sutrikimą.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Per burną panaudotas prazikvantelis yra greitai absorbuojamas. Didžiausias kiekis serume atsiranda per 2 valandas. Prazikvantelis plačiai pasiskirsto ir yra greitai metabolizuojamas kepenyse. Be kitų metabolitų, kiekvienu atveju organizme susidaro pagrindinis metabolitas prazikvantelio 4- hidroksicikloheksilo darinys. Prazikvantelis metabolitų forma visiškai pašalinamas per 48 val.: 40– 71 % su šlapimu ir 13–30 % su tulžimi per išmatas.

Pirantelio embonato druska iš virškinimo trakto absorbuojama blogai.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kukurūzų krakmolas,
povidonas K25
mikrokristalinė celiuliozė (E460), bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas (E572), hipromeliozė,

makrogolis 4000,
titano dioksidas (E171).

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai. Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę ir tabletę padalijus per pusę, – 1 mėn.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Nesunaudotas padalytos tabletės puses laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. 6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys
Šaltyje suformuotos OPA/aliuminio/PVC folijos ir aliuminio folijos lizduotės dėžutėje.

Pakuotės:
Dėžutė, kurioje yra 1 lizduotė su 2 tabletėmis. Dėžutė, kurioje yra 2 lizduotės po 2 tabletes. Dėžutė, kurioje yra 1 lizduotė su 10 tablečių.

page4image275742976

4

Dėžutė, kurioje yra 3 lizduotės po 10 tablečių. Dėžutė, kurioje yra 5 lizduotės po 10 tablečių. Dėžutė, kurioje yra 10 lizduočių po 10 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

KRKA d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto Slovėnija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2385/001-006

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2017-03-10 Perregistracijos data 2022-04-06

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2022-03-31

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.