Pereiti prie informacijos apie gaminį
1 2

Dehinel Plus Flavour tabletės nuo kirminų šunims, 1 tabletė

Įprasta kaina €2,00 EUR
Įprasta kaina Išpardavimo kaina €2,00 EUR
Išpardavimas Išparduota

Pristatysime per 1-3 darbo dienas

Daugiau nei 100+ patenkintų klientų

Suaugusiems šunims ir šuniukams gydyti, esant mišriai infestacijai apvaliosiomis ir plokščiosiomis kirmėlėmis.

Nematodais:

  • askaridėmis (Toxocara canis, Toxascaris leonina (vėlyvųjų stadijų nesubrendusiomis ir subrendusiomis);
  • kitais nematodais: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (suaugusiais).

Cestodais:

  • plokščiosiomis kirmėlėmis (Taenia spp., Dipylidium caninum).

Dozės ir naudojimo būdas

Tabletę reikia sušerti. Tabletę (-es) galima sušerti šuniui tiesiogiai arba paslėptą (-as) ėdale. Su ėdimu susijusių apribojimų prieš vaisto naudojimą ar po jo nėra. 

Rekomenduotinos dozės: 15 mg/kg kūno svorio febantelio, 14,4 mg/kg kūno svorio pirantelio ir 5 mg/kg kūno svorio prazikvantelio. Tokios dozės atitinka 1 tabletę 10 kg kūno svorio. Užtikrinant dozavimo tikslumą, tabletes galima dalyti į dvi arba keturias dalis. 

Nepalankios reakcijos: retais atvejais kai kuriems šuniukams gali laikinai suskystėti išmatos, pasireikšti viduriavimas ir (arba) vėmimas. 


 

 

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto, Slov
ėnija

Vaisto serijos gamintojas: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto, Slov
ėnija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Dehinel Plus Flavour tabletės šunims

Prazikvantelis, pirantelio embonatas, febantelis

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS Vienoje tabletėje yra:

Vienoje tabletėje yra: 

prazikvantelio - 50 mg

pirantelio embonato - 144 mg

febantelio - 150 mg

Apvalios, geltonos, nedengtos, su matomomis tamsesnėmis dėmėmis, nuožulniais kraštais tabletės, kurių vienoje pusėje yra vagelė, o kita pusė lygi.
Tabletes galima padalyti į dvi ar keturias lygias dalis. 

Tabletes galima padalyti į dvi ar keturias lygias dalis.

4. INDIKACIJA (-OS)

Suaugusiems šunims ir šuniukams gydyti, esant mišriai infestacijai šiomis apvaliosiomis ir plokščiosiomis kirmėlėmis:

nematodais:
askarid
ėmis: Toxocara canis, Toxascaris leonina (vėlyvųjų stadijų nesubrendusiomis ir subrendusiomis),
kitais nematodais:
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (suaugusiais), cestodais
plokš
čiosiomis kirmėlėmis: Taenia spp., Dipylidium caninum.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti kartu su piperazino junginiais.
Negalima naudoti didesn
ės nei nurodyta dozės gydant šuningas kales.
Negalima naudoti, padid
ėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Vienoje tabletėje yra: 

prazikvantelio - 50 mg

pirantelio embonato - 144 mg

febantelio - 150 mg

Negalima naudoti jaunesniems kaip 2 savaičių ir (arba) mažiau kaip 2 kg sveriantiems šunims.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retais atvejais kai kuriems šuniukams gali laikinai suskystėti išmatos, pasireikšti viduriavimas ir (arba) vėmimas.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys (maži ir vidutinio dydžio).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Tabletę reikia sušerti.

Dozavimas
Rekomenduotinos doz
ės yra 15 mg/kg kūno svorio febantelio, 14,4 mg/kg kūno svorio pirantelio ir 5 mg/kg kūno svorio prazikvantelio. Tokios dozės atitinka 1 tabletę 10 kg kūno svorio.
Užtikrinant dozavimo tikslum
ą, tabletes galima dalyti į dvi arba keturias dalis.

Tabletę (-es) galima sušerti šuniui tiesiogiai arba paslėptą (-as) ėdale. Su ėdimu susijusių apribojimų prieš vaisto naudojimą ar po jo nėra.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Norint užtikrinti, kad būtų sušerta tinkama vaisto dozė, šunį reikia kiek įmanoma tiksliau pasverti.

Šuniukams kirmėles šiuo preparatu galima naikinti nuo 2 savaičių amžiaus ir vaistą naudoti kas 2 savaites tol, kol sukaks 12 savaičių. Vėliau gyvūną reikia gydyti kas 3 mėnesius. Kalę rekomenduotina gydyti kalę tuo pačiu metu, kaip ir šuniukus.

Toxocara kontrolei laktacijos metu kalėms vaistą reikia duoti praėjus 2 savaitėms po atsivedimo ir toliau kas 2 savaites iki nujunkymo.

Įprastinei kontrolei kas 3 mėnesius rekomenduotina naudoti vienkartinę dozę.
Jeigu yra sunki infestacija apvaliosiomis kirm
ėlėmis, kartotinę dozę reikia naudoti po 14 dienų.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Blusos yra vieno iš dažniausių plokščiųjų kirmėlių tipų, t. y. Dipylidium caninum, tarpinis šeimininkas. Jei nevykdoma tarpinių šeimininkų (blusų, pelių ir kt.) kontrolė, užsikrėtimas plokščiosiomis kirmėlėmis visada atsinaujina.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Bet kokios nepanaudotos tabletės dalys turi būti sunaikintos.
Negalima naudoti jaunesniems kaip 2 savai
čių ir (arba) mažiau kaip 2 kg sveriantiems šunims.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsižvelgiant į geros higienos reikalavimus, žmogus, davęs tabletę tiesiogiai šuniui ar įdėjęs ją į šuns ėdalą, po to turi nusiplauti rankas.
Atsitiktinai prarijus, reikia kreiptis
į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Prieš šuningos kalės gydymą nuo apvaliųjų kirmėlių būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju. Vaistą laktacijos metu naudoti galima.
Negalima naudoti šuningoms kal
ėms pirmą ir antrą šuningumo trečdalį.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti kartu su piperazinu, kadangi pirantelis ir piperazinas (jo yra daugelyje kirmėlėms naikinti skirtų preparatų, naudojamų šunims) gali neutralizuoti antihelmintinį vienas kito poveikį. Naudojant kartu su kitais cholinerginais vaistais, gali pasireikšti toksinis poveikis.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Benzimidazolų saugios dozės ribos yra didelės. Pirantelis į sisteminę kraujotaką neabsorbuojamas. Prazikvantelio saugios dozės ribos taip pat yra didelės (iki penkių kartų didesnės už rekomenduotiną dozę).

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.
Veterinarijos gydytojas gali patarti, k
ą daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2011-01-21

15. KITA INFORMACIJA

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 2 tabletės (1 lizdinė plokštelė, kurioje yra 2 tabletės).
Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdin
ės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 4 tabletės (2 lizdinės plokštelės po 2 tabletes).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 10 tablečių (1 lizdinė plokštelė, kurioje yra 10 tablečių).
Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdin
ės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 30 tablečių (3 lizdinės plokštelės po 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 50 tablečių (5 lizdinės plokštelės po 10 tablečių).
Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdin
ės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 100 tablečių (10 lizdinių plokštelių po 10 tablečių).

Perforuotos aliuminio ir aliuminio lizdinės plokštelės, ant kurių išspausdintas tekstas: dėžutėje yra 300 tablečių (30 lizdinių plokštelių po 10 tablečių).

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.