Pereiti prie informacijos apie gaminį
1 2

EASOTIC Ausų lašai šunims, suspensija, 10 ml

Įprasta kaina €29,00 EUR
Įprasta kaina Išpardavimo kaina €29,00 EUR
Išpardavimas Išparduota

Pristatysime per 1-3 darbo dienas

Daugiau nei 100+ patenkintų klientų

Receptinis vaistas. Parduodamas su veterinaro cookis4pets konsultacija: https://www.facebook.com/Cookis4petsFb

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: 
VIRBAC
1ère 2065 m L.I.D.
06516 Carros
PRANCŪZIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Easotic ausų lašų, suspensija šunims

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Veikliosios medžiagos:
hidrokortizono aceponatas 1,11 mg/ml, 
mikonazolo nitratas  15,1 mg/ml, 
gentamicino sulfatas  1 505 TV/ml.

Pagalbinė medžiaga
Skystasis parafinas.

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims gydyti, esant ūminiam išorinės ausies uždegimu ir paūmėjus pasikartojančiam išorinės ausies uždegimui, sukeltam gentamicinui jautrių bakterijų ir mikonazolui jautrių mikroskopinių grybų, ypač Malassezia pachydermatis.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai sudedamajai medžiagai, kortikosteroidams, kitiems antimikoziniams azolams bei kitiems aminoglikozidams.
Pasireiškus padidėjusiam jautrumui bet kuriai sudedamajai medžiagai, vaisto naudojimą reikia nutraukti ir pradėti taikyti atitinkamą gydymą.
Negalima naudoti, jei prakiuręs ausies būgnelis.
Negalima naudoti kartu su ototoksiškai veikiančiomis medžiagomis.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Dažnai šiek tiek arba vidutiniškai parausta ausis (stebėta 2,4 % gydytų šunų). Retais atvejais buvo atsiradusios papulės (mažiau nei 1 % gydytų šunų). Nepasitaikė nė vieno gydymo šiuo vaistu nutraukimo atvejo, visi gydyti šunys pasveiko netaikant jokio specialaus gydymo.
Labai retais atvejais (< 0,01 %) veterinarinio vaisto naudojimas buvo susijęs su klausos pablogėjimu, kuris dažniausiai buvo trumpalaikis ir pasireiškė seniems šunims. Jei tai pasireiškia, gydymą reikia nutraukti. Taip pat žr. „Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams“.
Labai retais atvejais (< 0,01 %) buvo pastebėtos 1 tipo padidėjusio jautrumo reakcijos (snukio patinimas, alerginis bėrimas). Jei tai pasireiškia, gydymą reikia nutraukti.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

  • labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),
  • dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),
  • nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),
  • reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),
  • labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia lašinti į ausį. Viename mililitre yra 1,11 mg hidrokortizono aceponato, 15,1 mg mikonazolo (nitrato) ir 1 505 TV gentamicino (sulfato). 
Prieš gydant išorinę ausies landą reikia kruopščiai išvalyti ir nusausinti. Trukdantys plaukai aplink gydomą vietą turi būti nukirpti.

Rekomenduojama veterinarinio vaisto dozė – 1 ml į kiekvieną užkrėstą ausį. Lašinama vieną kartą per dieną, penkias dienas iš eilės.

Kelių dozių talpyklė
Prieš naudojant pirmą kartą, buteliuką reikia kruopščiai papurtyti ir pripildyti pompą.
Į ausies landą reikia įstatyti atrauminę kaniulę. Į kiekvieną pažeistą ausį įlašinti vieną vaisto dozę (1 ml). Tokia dozė atitinkamai gaunama vienu pompos paspaudimu. Beore pompa vaistą galima įlašinti, buteliuką laikant bet kokioje padėtyje.

1 dozė per dieną į vieną ausį 5 dienas (bet kokio dydžio, bet kokioje pozicijoje)

Taip tiekiamu vaistu galima gydyti abipusiu ausų uždegimu sergantį šunį.

Vienos dozės talpyklė
Norint į pažeistą ausį sulašinant 1 vaisto dozę (1 ml), reikia:

  • išimti pipetę iš dėžutės;
  • prieš naudojant pipetę kruopščiai supurtyti;
  • norint atidaryti, pipetę laikyti vertikaliai ir nulaužti kaniulės viršūnę;
  • į ausies landą įstatyti atrauminę kaniulę. Švelniai, bet tvirtai suspausti vidurinę pipetės dalį.
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Įlašinus vaisto, galima trumpai ir švelniai pamasažuoti ausies kaušelio pagrindą, kad vaistas prasiskverbtų į apatinę ausies landos dalį.
Reikia lašinti kambario temperatūros veterinarinį vaistą (t. y. negalima lašinti šalto vaisto).

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.
Tinkamumo laikas, atidarius kelių dozių talpyklę, – 10 dienų.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai

Bakterinis ir grybinis otitas paprastai pagal prigimtį būna antrinis. Todėl turi būti tinkamai diagnozuojama pirminiams veiksniams nustatyti.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Pasireiškus padidėjusiam jautrumui bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, vaisto naudojimą reikia nutraukti ir pradėti taikyti atitinkamą gydymą.
Veterinarinį vaistą reikia naudoti nustačius infekciją sukėlusius organizmus ir atlikus jautrumo testą, taip pat atsižvelgiant į oficialius ir vietos antimikrobinių medžiagų naudojimo nuostatus.
Naudojant veterinarinį vaistą ne pagal VVA (Veterinarinio vaisto apraše) pateiktus nurodymus, gali labiau išplisti gentamicinui atsparios bakterijos bei mikonazolui atsparūs mikroskopiniai grybai, o dėl kryžminio atsparumo gali susilpnėti gydymo aminoglikozidais bei antimikoziniais azolais poveikis.
Parazitinio otito atveju reikia taikyti atitinkamą akaricidinį gydymą.
Prieš lašinant veterinarinį vaistą reikia atidžiai ištirti išorinę ausies landą ir nustatyti, ar ausies būgnelis nėra kiauras – taip bus išvengta infekcijos pernešimo į vidurinę ausį pavojaus ir nebus pakenkta sraigei bei vestibuliniam aparatui.
Nustatyta, kad gentamicinas gali sukelti ototoksinį poveikį, naudojant jį sisteminiu būdu didesnėmis dozėmis.

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Sisteminė hidrokortizono aceponato, gentamicino sulfato ir mikonazolo nitrato absorbcija yra nedidelė, todėl skiriant šunims rekomenduojamą vaisto dozę, teratogeninis, fetotoksinis ar toksinis poveikis patelei mažai tikėtinas.
Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Suderinamumas su ausų valymo priemonėmis nėra įrodytas.

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

Perspėjimai naudotojui

Atsitiktinai patekus vaisto ant odos, rekomenduojama kruopščiai nuplauti vandeniu.
Būtina stengtis, kad nepatektų į akis. Jei vaisto atsitiktinai pateko į akis, reikia gausiai plauti vandeniu. Jei vaistas dirgina akis, reikia kreiptis į gydytoją.
Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje
http://www.ema.europa.eu/.

15. KITA INFORMACIJA

Veterinarinis vaistas yra trijų veikliųjų medžiagų – kortikosteroido, antimikozinės medžiagos ir antibiotiko derinys.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

Lietuva
OÜ ZOOVETVARU
Uusaru 5
ET - 76505 Saue/Harjumaa,
STONIA Tel: + 372 6 709 006
E-mail: zoovet@zoovet.ee